Toimivat palokatkot ja niiden suunnittelu

13.10.2023

Toimivat palokatkot ja niiden suunnittelu

Palokatkosuunnittelu on elintärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Se varmistaa, että tulipalo ei pääse leviämään hallitsemattomasti ja tarjoaa lisäaikaa pelastamiseen. Palokatkot estävät tulen, savun ja myrkyllisten kaasujen leviämisen, suojaavat ihmishenkiä ja omaisuutta sekä parantavat työturvallisuutta rakennuksissa.

Mikä on palokatko?

Palokatkot muodostavat olennaisen osan rakennusten kokonaisturvallisuutta. On ensiarvoisen tärkeää, että osastoivat seinät on toteutettu määräysten mukaan, jotta palokatkojen tehokkuus säilyy.

Palokatkoilla on ratkaiseva rooli tarjottaessa lisäaikaa tulipalon torjumiseksi. Tämä lisäaika voi tehdä merkittävän eron ihmishenkien pelastamisessa, omaisuusvahinkojen minimoimisessa ja työturvallisuuden lisäämisessä. Palokatkot estävät tulen, kuumuuden, savun ja myrkyllisten kaasujen leviämisen huoneistosta toiseen. Erilaiset läpiviennit edellyttävät erilaisia palokatkoratkaisuja eri rakenteissa, ja siksi on ensisijaisen tärkeää suunnitella palokatkot huolellisesti.

Laadukas palokatkosuunnittelu ja asianmukaisesti toteutetut palokatkot ovat keskeisiä tekijöitä, jotka varmistavat, että palotilanne hallitaan tehokkaasti ja turvallisesti. Palokatkojen suunnittelussa on otettava huomioon jokainen läpivienti ja niiden erityisvaatimukset, jotta kiinteistön turvallisuus taataan kokonaisuudessaan

Palokatkosuunnittelu

Palokatkosuunnittelu on yksi keskeisimmistä tekijöistä paloturvallisuuden varmistamisessa. Huolellisesti toteutettu suunnittelu on erityisen tärkeää, koska palokatkot eivät ainoastaan lisää rakennuksen turvallisuutta, vaan ne myös tarjoavat arvokasta aikaa pelastautumiseen ja pelastamiseen hätätilanteissa.

Palokatkosuunnitelman on ehdottomasti täytettävä Suomen rakennusmääräysten tiukat vaatimukset. Esimerkiksi kerrostalojen, päiväkotien, koulujen ja kauppakeskusten palokatkot on suunniteltava ja sen jälkeen tarkistutettava sekä hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. Uudiskohteissa palokatkosuunnitelma on välttämätön osa turvallista rakentamista.

Hyvin laadittu palokatkosuunnitelma helpottaa palokatkojen oikeaa toteuttamista rakennusvaiheessa. Suositeltavaa on laatia palokatkosuunnitelma jo paloteknisen suunnittelun yhteydessä tai viimeistään ennen talotekniikan asentamista.

Palokatkosuunnittelu ja asianmukaisesti asennetut palokatkot ovat ratkaisevia tekijöitä varmistettaessa, että tulipalo ei leviä hallitsemattomasti rakennuksessa. Suunnitelmasta tulee selkeästi käydä ilmi, miten palokatkot tullaan toteuttamaan ja niiden sijainnit.

MHR Service Oy tarjoaa palokatkosuunnittelua koko Suomen alueella. 

Ota yhteyttä Juha Meskiin tel. 046 8109555 ta juha.meski@mhroy.fi


Alla esimerkkikohteita mihin olemme toteuttaneet palokatkosuunnitelmat.

- Länsi-Metro, Finnoon asema ja huoltotunneli RU21, paloluokka mukailtu P1
  Tilaaja:  Työyhteenliittymä GRK Infra Oy ja Aki Hyrkkönen Oy

- Kirkkonummen hyvinvointikeskus, 4krs, paloluokka P1
  Tilaaja: SRV Rakennus Oy

- As. Oy Porin Sävel, 7krs asuinkerrostalo, paloluokka P1
  Tilaaja: Lapti Oy

- Oxhamns Skola E, 3krs koulurakennus, paloluokka P1
  Tilaaja: YIT Suomi Oy

- Härmälänrannan toiveiden kortteli, 3krs asuinkerrostalo / hoivapalvelurakennus, paloluokka P1
  Tilaaja: Aki Hyrkkönen Oy

- As. Oy Helsingin Nestor, 4krs asuinkerrostalo, paloluokka P1
  Tilaaja: Rakennusliike Lapti Oy

- As. Oy Haukan Helmi, 6krs asuinkerrostalo, paloluokka P1
  Tilaaja: Peab Oy

- KOy Libri, 3krs laajennus, paloluokka P1
  Tilaaja: SSA Rakennus Oy

- Kalervonkoti, 5krs asuinkerrostalo, paloluokka P1
  Tilaaja: Lujatalo Oy

- DSV Logistics Vantaa, logistiikkakeskus, paloluokka P1
  Tilaaja: Lehto Tilat Oy

- As. Oy Lempäälän Pohjoisviitta, 12krs asuinkerrostalo, paloluokka P1
  Tilaaja: Pohjola Rakennus Oy Häme