Palokatkosuunnittelu

 Palokatkosuunnittelun ammattilainen - MHR Service Oy

Palokatkosuunnittelua ja kartoituksia koko Suomeen


Mikä on palokatko?

Palokatkot muodostavat olennaisen osan rakennusten kokonaisturvallisuutta. On ensiarvoisen tärkeää, että  osastoivat seinät on toteutettu määräysten mukaan, jotta palokatkojen tehokkuus säilyy.

Palokatkoilla on ratkaiseva rooli tarjottaessa lisäaikaa tulipalon torjumiseksi. Tämä lisäaika voi tehdä merkittävän eron ihmishenkien pelastamisessa, omaisuusvahinkojen minimoimisessa ja työturvallisuuden lisäämisessä. Palokatkot estävät tulen, kuumuuden, savun ja myrkyllisten kaasujen leviämisen huoneistosta toiseen. Erilaiset läpiviennit edellyttävät erilaisia palokatkoratkaisuja eri rakenteissa, ja siksi on ensisijaisen tärkeää suunnitella palokatkot huolellisesti.

Laadukas palokatkosuunnittelu ja asianmukaisesti toteutetut palokatkot ovat keskeisiä tekijöitä, jotka varmistavat, että palotilanne hallitaan tehokkaasti ja turvallisesti. Palokatkojen suunnittelussa on otettava huomioon jokainen läpivienti ja niiden erityisvaatimukset, jotta kiinteistön turvallisuus taataan kokonaisuudessaan

Palokatkosuunnittelu

Palokatkosuunnittelu on yksi keskeisimmistä tekijöistä paloturvallisuuden varmistamisessa. Huolellisesti toteutettu suunnittelu on erityisen tärkeää, koska palokatkot eivät ainoastaan lisää rakennuksen turvallisuutta, vaan ne myös tarjoavat arvokasta aikaa pelastautumiseen ja pelastamiseen hätätilanteissa.

Palokatkosuunnitelman on ehdottomasti täytettävä Suomen rakennusmääräysten tiukat vaatimukset. Esimerkiksi kerrostalojen, päiväkotien, koulujen ja kauppakeskusten palokatkot on suunniteltava ja sen jälkeen tarkistutettava sekä hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. Uudiskohteissa palokatkosuunnitelma on välttämätön osa turvallista rakentamista.

Hyvin laadittu palokatkosuunnitelma helpottaa palokatkojen oikeaa toteuttamista rakennusvaiheessa. Suositeltavaa on laatia palokatkosuunnitelma jo paloteknisen suunnittelun yhteydessä tai viimeistään ennen talotekniikan asentamista.

Palokatkosuunnittelu ja asianmukaisesti asennetut palokatkot ovat ratkaisevia tekijöitä varmistettaessa, että tulipalo ei leviä hallitsemattomasti rakennuksessa. Suunnitelmasta tulee selkeästi käydä ilmi, miten palokatkot tullaan toteuttamaan ja niiden sijainnit.


Palokatkojen Kartoitus

Tarjoamme kattavia palokatkokartoituksia vanhoille rakennuksille, joiden päätavoitteena on arvioida palokatkojen tilaa sekä palosuojausten ja -rakenteiden kuntoa. Kartoituksessa tarkastellaan rakennuksen palo-osastointeja sekä läpivientien palokatkoja. Usein vanhoihin rakennuksiin on tehty lukuisia muutostöitä, joiden seurauksena palo-osastoissa voi esiintyä puutteita. Erityisesti LVIS-töiden yhteydessä on suositeltavaa tarkistaa läpiviennit. Vaikka kartoituksessa saatetaan tarvita rakenteiden avaamista, monesti se voidaan suorittaa ilman tätä toimenpidettä. Kartoituksen tuloksena tilaaja saa yksityiskohtaisen kirjallisen raportin ja puutteiden kirjaukset pohjakuviin. Saatujen tietojen perusteella voimme kilpailuttaa urakoitsijoita toteuttamaan tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Meillä on laaja kokemus palokatkojen ja rakennusten palo-osastointien suunnittelusta sekä vanhojen rakennusten palon leviämistä estävien rakenteiden kartoittamisessa. Vaikka palokatkokartoitus on suunnattu kaikenlaisille rakennuksille, se on erityisen tärkeä vanhoissa rakennuksissa, joissa on tehty merkittäviä muutostöitä.

Palokatkojen ja rakenteiden kartoitus edustaa kustannustehokasta lähestymistapaa varmistaa rakennuksen turvallisuus mahdollisen palotilanteen sattuessa. Sijoitus turvallisuuteen on investointi, joka voi auttaa ehkäisemään ja rajoittamaan mahdollisia vahinkoja.


Ohessa muutamia esimerkkejä referensseistämme

- Länsi-Metro, Finnoon asema ja huoltotunneli RU21, paloluokka mukailtu P1
   Tilaaja: Työyhteenliittymä GRK Infra Oy ja Aki Hyrkkönen Oy

- Kirkkonummen hyvinvointikeskus, 4krs, paloluokka P1
   Tilaaja: SRV Rakennus Oy

- As. Oy Porin Sävel, 7krs asuinkerrostalo, paloluokka P1
   Tilaaja: Lapti Oy

- Bauhaus Service Center Vantaa toimistolaajennus, paloluokka P2
   Tilaaja: Koiviston Rakennuspalvelu Oy

- Oxhamns Skola E, 3krs koulurakennus, paloluokka P1
   Tilaaja: YIT Suomi Oy

- Härmälänrannan toiveiden kortteli, 3krs asuinkerrostalo / hoivapalvelurakennus, paloluokka P1
   Tilaaja: Aki Hyrkkönen Oy

- As. Oy Helsingin Nestor, 4krs asuinkerrostalo, paloluokka P1
   Tilaaja: Rakennusliike Lapti Oy

- As. Oy Haukan Helmi, 6krs asuinkerrostalo, paloluokka P1
   Tilaaja: Peab Oy

- Lidl Bemböle 1krs liikerakennus, paloluokka P2
  Tilaaja: Lehto Tilat Oy

- Kaurialan koulun uudisrakennus, 2krs koulurakennus, paloluokka P1
   Tilaaja: Rakennusliike Lapti Oy

- KOy Libri, 3krs laajennus, paloluokka P1
   Tilaaja: SSA Rakennus Oy

- Kalervonkoti, 5krs asuinkerrostalo, paloluokka P1
   Tilaaja: Lujatalo Oy

- DSV Logistics Vantaa, logistiikkakeskus, paloluokka P1
   Tilaaja: Lehto Tilat Oy

- Eiran sairaala Helsinki, 5krs sairaalan linjasaneeraus
  Tilaaja: Remonttipuoti Oy

- As. Oy Lempäälän Pohjoisviitta, 12krs asuinkerrostalo, paloluokka P1
   Tilaaja: Pohjola Rakennus Oy Häme

- Prisma Nokia, 1krs kauppakeskus, paloluokka P2
  Tilaaja: Rakennusliike Lehto Oy