Rakennesuunnittelu

Rakennus- ja saneeraushankkeiden rakennesuunnittelua ammattitaidolla

Palveleva insinööritoimisto Tampereella - MHR Service Oy


Uudiskohteiden rakennesuunnittelu


MHR Service Oy tarjoaa rakennesuunnittelupalveluita uudisrakennusprojekteihin Suomessa. Usein vastaamme myös kohteen pääsuunnittelusta, mikä mahdollistaa rakenteiden optimoinnin jo arkkitehtisuunnitteluvaiheessa. Tarjoamme rakennesuunnittelua puu-, teräs- ja betonirakenteisiin. Käytössämme on moderneja suunnitteluohjelmistoja, jotka tehostavat suunnitteluprosessia.

Laaja osaamisemme, alkaen pääsuunnittelusta aina kohteen rakentamisen aikaiseen valvontaan, mahdollistaa sen, että tilaajan ei tarvitse ohjata suunnittelua useiden eri suunnittelutoimistojen välillä. Lisäksi laajan kumppaniverkostomme avulla voimme tarjota ratkaisuja myös poikkeuksellisempiin rakennusprojekteihin.

Saneerauskohteiden rakennesuunnittelu


Erityisosaamistamme kohdistuu saneerauskohteiden rakennesuunnitteluun. Erityisesti taloyhtiöiden korjaushankkeet ja kiinteistöjen tilamuutokset ja remontit muodostavat pääosan rakennesuunnittelupalveluistamme. Tarjoamamme palvelu ulottuu kuitenkin paljon laajemmalle kuin pelkkä rakennesuunnittelu; huolehdimme usein myös korjaushankkeiden kilpailutuksista, arkkitehtisuunnittelusta, valvonnasta, projektinjohdosta, mittauksista ja raportoinnista.

Taloyhtiön korjaushanke on monimutkainen projekti, ja se saattaa tuoda mukanaan lukuisia haasteita. Näitä ongelmia voi välttää yhdellä luotettavalla yhteistyökumppanilla, joka hallitsee koko projektin. Tällä tavoin kommunikaatio on sujuvaa, ja projektin läpivienti helpottuu merkittävästi.


Mitä rakennesuunnittelu maksaa? 

Hinta riippuu pitkälti kohteen vaatimuksista ja laajuudesta. Ammattitaitoinen suunnittelu on jokaisessa rakennushankkeessa avainasemassa, sillä se vaikuttaa suuresti hankkeen kokonaiskustannuksiin ja turvallisuuteen. Rakennesuunnittelija voi vaikuttaa merkittävästi rakennushankkeen kustannuksiin miettimällä rakenteet riittäviksi mutta kustannustehokkaiksi. Monesti liian monimutkaiset rakenteet voivat vaikuttaa merkittävästi rakennustöiden kustannuksiin.

Valitettavan usein rakennesuunnittelija saa pöydälleen arkkitehtisuunnitelman, jossa ei ole mietitty kohteen rakennettavuutta, ja tästä aiheutuu turhia kustannuksia. Parhaassa tapauksessa arkkitehti konsultoi rakennesuunnittelijaa jo arkkitehtisuunnitelmia tehdessään. Arkkitehtisuunnitteluvaiheessa optimoidut rakenteet säästävät monesti rakennushankkeen "turhia" kustannuksia. MHR Service Oy:ltä saat arkkitehti- ja rakennesuunnittelun samassa paketissa, jolloin näiltä turhilta kustannuksilta vältytään varmasti.