Rakennuttaminen


Kilpailutus

Meillä on laajat kontaktit alan urakoitsijoihin joita voimme suositella käytettäväksi asiakkaan hankkeessa. Tämä on tärkeä jotta voidaan varmistua urakoitsijan soveltuvan projektiin. Ennen kilpailusta hoidamme monesti toihin tarvittavat suunnitelmat ja viranomaisluvat.

Projektinjohto

Rakennus- ja saneeraushankkeissa on monesti lukuisia urakoitsijoita joiden töiden yhteensovittaminen vaatii projektinjohdolta ammattitaitoa, aikataulutusta ja yhteydenpitoa eri osapuolien välillä. Hankkeen luonteesta riippuen voimme tarjota projektinjohtoa tai ohjausta.

Valvonta

Töiden valvonta ja dokumentointi on ensiarvoisen tärkeää jotta voidaan varmistua että töiden laatu vastaa sovittua. Meillä on käytössä nykyaikaiset järjestelmät dokumentointiin, mittauksiin ja kokenut henkilöstö töiden valvontaan.

Miten voimme palvella?

Hankkeen kehitys ja suunnittelu: Palveluumme sisältyy tarvittaessa hankkeen alkuvaihe, joka sisältää tarvittavien selvitysten laatiminen ja kehityssuunnitelmat.

Tilaajan tavoitteiden selvittäminen: Selvitämme tilaajan toiveet, jotta hanke voidaan suunnitella ja toteuttaa tarkasti toiveiden mukaisesti.

Kilpailutukset: Palveluumme kuuluu hoitaa hankkeen tarvittavien kilpailutusten suunnittelu ja niiden käytännön järjestäminen sekä kilpailutusten johtaminen.

Neuvottelujen johtaminen: Hoidamme neuvottelujen käynnistämisen ja ohjaamisen.

Suunnittelun ohjaus tai suunnittelu: Palveluumme voidaan sisällyttää suunnittelun kokonaisvaltainen ohjaus varmistaen, että suunnitelmat vastaavat hankkeen tavoitteita ja vaatimuksia. Voimme myös tarjota omaa suunnittelupalvelua projektista riippuen.

Projektinjohto tai -ohjaus: Palveluumme kuuluu hoitaa rakentamisen kokonaisvaltainen johtaminen/ohjaus ja varmistaa, että se etenee suunnitelmien mukaisesti.

Valvonta, vastaanotto: Valvoa laatua ja myötävaikuttaa että hanke etenee valmiiksi vastaanottoon ja käyttöönottoon, mukaan lukien tarvittavien testausten ja tarkastusten suorittaminen. Projektin digitaalinen dokumentointi.

Takuuvaiheen tehtävien koordinointi: Sovittaessa voimme hoitaa hankkeen jälkivastuupalveluiden ja takuuvaiheen koordinoinnin varmistaen, että mahdolliset takuuehdot täyttyvät ja asiakastyytyväisyys säilyy.